Ritform er nýtt fyrirtæki sem annast útgáfu hvers konar prent- og vefmiðla, bæði eigin miðla og í umboði annarra ef því er að skipta.

Á vegum Ritforms eru m.a. gefin út kynningarblöð þar sem fjallað er með faglegum hætti um íslenskt atvinnulíf. Í útgáfuflóru Ritforms er að finna blaðið Sóknarfæri þar sem fjallað er um sjávarútveg, verklegar framkvæmdir, orkumál og iðnaðaruppbyggingu. Einnig gefur Ritform út tímaritið Ægi í áskrift og Cool Atlantic, kynningarrit á ensku um íslenskan sjávarútveg.  Ritform hefur og með höndum útgáfu ferðablaðanna Ævintýralandið Ísland og blaðsins Outdoors sem ætlað er erlendu ferðafólki.

Vefurinn auðlindin.is er ein afurða Ritforms en þar er að finna finna fréttir og viðtöl úr sjávarútveginum, hagrænar upplýsingar, skipaskrár, léttmeti og annað sem varðar þessa undirstöðuatvinnugrein Íslendinga.

Ritform annast einnig útgáfu tímarita og fréttablaða fyrir aðra og hefur þá heildarumsjón með verkinu; annast textagerð og ljósmyndun, prófarkalestur, hönnun og umbrot. Af slíkum blöðum má nefna STF tíðindi fyrir Samband stjórnendafélaga og Bautastein fyrir Kirkjugarðasamband Íslands.