Ritform er fyrirtæki sem annast útgáfu hvers konar prent- og vefmiðla, bæði eigin miðla og í umboði annarra ef því er að skipta.